Beth yw eduroam?

Gwasanaeth mynediad diogel crwydro byd-eang ar gyfer y gymuned ymchwil ac addysg ryngwladol yw eduroam (education roaming)

Mae eduroam yn caniatáu i fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff o sefydliadau sy’n cymryd rhan i gael mynediad rhyngrwyd ar draws y campws ac wrth ymweld â sefydliadau eraill sy'n cymryd rhan trwy ddefnyddio eu dyfais.

Gwyliwch y fideo canlynol 'Beth yw eduroam?'

Darllen Mwy...

Sut ydw i'n cysylltu i eduroam?

I gysylltu â gwasanaeth eduroam bydd angen i chi ffurfweddu eich dyfais. Dim ond unwaith y bydd angen i fwyafrif o ddefnyddwyr ffurfweddu eu dyfais ar gyfer eduroam.

Cymorth i ddefnyddwyr Windows 7

Ble mae eduroam ar gael?

Mae eduroam ar gael o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y mannau canlynol:

  • Y Llwyfan, Caerfyrddin
  • Tŷ Phoenix, Caerdydd

Mae eduroam ar gael mewn lleoliadau ledled y DU a'r byd, mae'r dolenni canlynol yn nodi lle mae eduroam ar gael:

Yr wyf yn ymwelydd, a allaf ddefnyddio eduroam?

Os ydych yn ymwelydd o sefydliad sy'n cymryd rhan yng ngwasanaeth eduroam yna byddwch yn gallu ei ddefnyddio. Sicrhewch eich bod yn ffurfweddu eich dyfais i ddefnyddio eduroam o flaen llaw.